Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 • 1.1. Громадська організація «Українська Спілка Супервізії та Коучингу» (надалі Спілка) створена за рішенням Установчих зборів засновників спілки у відповідності до Конституції України Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього
 • 1.2. Спілка є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Спілки, визначеної цим статутом.
 • 1.3. Спілка створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів, законності та гласності. Спілка вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 • 1.4. Спілка створена на невизначений термін.
 • 1.5. Повне найменування Спілки: українською мовою – Громадська організація «Українська Спілка Супервізії та Коучингу»;
 • 1.6. Повне найменування Спілки: англійською – Public Organization Ukrainian Society Supervision and Coaching
 • 1.7. Скорочене найменування: українською мовою – ГО УССК
 • 1.8. Скорочене найменування: англійською – USSC
 • 1.9. Діяльність Спілки має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
 • 1.10. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
 • 1.11. Організаційно-правова форма: громадська організація.
 • 1.12. Спілка має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
 • 1.13. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов’язаннями Спілки, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.
 • 1.14. Юридична адреса: м. Львів, вул. Проста 31 кв. 2

2. МЕТА ТА ЦІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ.

 • 2.1. Основна мета діяльності Спілки об’єднання зусиль членів Спілки у сприянні розвитку супервізії та коучингу в Україні. Надання членам спілки підтримки у їх професійному розвитку, дотриманню стандартів освіти супервізії і коучингу, та захист спільних соціально-економічних інтересів членів у галузі професійної діяльності.
 • 2.2. Завданнями Спілки є:
 • 2.3. представлення спільних професійних, наукових, економічних та соціальних інтересів окремих осіб, груп та установ, які займаються супервізією та коучингом.
 • 2.4. розвиток теорії та практики супервізії та коучингу.
 • 2.5. забезпечення стандартів якості шляхом проведення відповідних заходів.
 • 2.6. інформування громадськості про супервізію та коучинг, поширення нових знань про супервізію та коучинг, а також про питання професійної етики та захисту прав споживачів у цій галузі.
 • 2.7. залучення коштів іноземних та вітчизняних спонсорів для підтримки ініціатив у галузі супервізії та коучингу;
 • 2.8. встановлення міжнародних зв’язків з аналогічними зарубіжними організаціями;
 • 2.9. проведення освітянської та доброчинної діяльності в межах Статутних завдань.
 • 2.10. розробляти і визначати стандарти професійні компетенції та опис професії супервізора та коуча та поширювати інформацію про них як серед членів спілки, так і для громадськості;