Rule

  • Правління УССК відповідає за стратегічне керівництво Спілкою і обирається раз на 2 роки Загальними Зборами членів спілки.
  • Посади та розподіл обов’язків:

Слюсаренко Вікторія

Голова Правління,
член Освітнього Комітету,
співзасновниця УССК

Тетяна Новицька

Відповідальна за менеджмент якості,
член Освітнього Комітету

Лариса Гущіна

Відповідальна за документообіг і партнерство

Добродняк Олена

Голова Освітнього Комітету,
співзасновниця УССК

Бессараб Валерій

Скарбник і відповідальний за реєстр УССК,
співзасновник УССК

Грибальська Марта

Відповідальна за внутрішню і зовнішню комунікацію