Громадська організація  «Українська Спілка Супервізії та Коучингу» заснована 9 липня 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна мета діяльності Спілки:

Об'єднання зусиль членів Спілки для сприянні розвитку супервізії та коучингу в Україні. Надання членам спілки підтримки у їх професійному розвитку, дотриманню стандартів освіти супервізії і коучингу, та захист спільних соціально-економічних інтересів членів у галузі професійної діяльності.


Завданнями Спілки є:

 

 • представлення спільних професійних, наукових, економічних та соціальних інтересів окремих осіб, груп та установ, які займаються супервізією та коучингом.
 • розвиток теорії та практики супервізії та коучингу.
 • забезпечення стандартів якості шляхом проведення відповідних заходів.
 • інформування громадськості про супервізію та коучинг, поширення нових знань про супервізію та коучинг, а також про питання професійної етики та захисту прав споживачів у цій галузі.
 • залучення коштів іноземних та вітчизняних спонсорів для підтримки ініціатив у галузі супервізії та коучингу;
 • встановлення міжнародних зв’язків з аналогічними зарубіжними організаціями;
 • проведення освітянської та доброчинної діяльності в межах Статутних завдань.
 • розробляти і визначати стандарти професійні компетенції та опис професії супервізора та коуча та поширювати інформацію про них як серед членів спілки, так і для громадськості;
 • відслідковувати і розвивати освітні стандарти у сфері супервізії та коучингу для розширення професійних навичок членів через навчання;
 • заохочувати наукові дослідження у руслі завдань спілки;
 • забезпечує своїх членів необхідними видами інформації, консультативних та інших послуг;
 • та інші.

Члени (учасники) Спілки беруть участь в її діяльності на добровільних засадах.


Членство у Спілці є індивідуальним. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, виявили бажання брати участь у діяльності Спілки, сприяють реалізації її статутних, завдань і прийняті до її складу.


Прийом до членів Спілки здійснюється на підставі заяви. Рішення про прийом у члени Спілки приймає Правління Спілки, протягом 30 днів з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я голови Правління Спілки про бажання стати членом Спілки.

 

Правління Спілки

 

Голова спілки: Гошовський Руслан

Секретар : Пашко Ольга

Правління спілки: Добродняк Олена, Істоміна Катерина, Слюсаренко Вікторія

 

 

 

 

ГО "Українська Спілка Супервізії та Коучингу" є асоційованим членом Асоціації національних супервізійних організацій Європи (ANSE), заснованій у Відні 1997 року з метою забезпечення європейського стандарту супервізійної професіоналізації.

 

Як сама Спілка так і всі її члени працюють згідно стандартів ANSE.

Підтримку в процесах змін та кризових ситуаціях

Кооперація та знаходження рішень в робочих питаннях

Формування команд та їх розвиток

gallery/b1_1

КОМАНДІ

Допомогу при індивідуальному плануванні кар’єри

Розвиток своїх навичок (наприклад під час презентацій)

gallery/b1_4

ІНДИВІДУАЛЬНО

gallery/14720584_1206385416095392_958680328189006615_n